Program guide
05:55
MMA Series - Names and Records
06:00
MMA Series Presents: The Stars of World MMA
07:55
MMA Series - Names and Records
08:00
MMA Series - 54
12:00
MMA Series Names. S.Bobryshev
16:00
Top-10 Middleweight Fighters
25 june 2022
MMA Series-53 results

MMA Series-53

June 24, Palace of sports Quant (Troitsk)
 

1. Abbosjon Nematov (Uzbekizstan) - Adilet Ashymov (Kyrgyzstan). Ashymov win by sub (1 round; 4:51);

2. Bekhruz Fazliddinov (Uzbekistan) - Kirill Mironenko (Russia). Mironenko win by sub (1 round, 2:01);

3. Fuad Musayev (Azerbaijan) - Magomed Kadiev (Russia). Kadiev win by sub (1 round,  1:30);

4. Ryskeldi Sadyk Uulu (Kyrgyzstan) - Aleksey Voevodin (Russia). Voevodin win by sub (3 round, 1:14);

5. Shakir Aybek Uulu (Kyrgyzstan) - Andrey Lebedev (Russia). Lebedev win by tko (1 round, 4:48); 

6. Muhriddin Javliev (Uzbekistan) - Viktor Kluyev (Russia). Kluyev win by tko (1 round, 3:14);

7. Omar Rzayev (Russia) - Mukhammad Kholikov (Uzbekistan). Rzayev win by ud;

8. Said Khatiev (Russia) - Alexander Durymanov (Russia). Khatiev win by ud;

9. Vinicius Moreira (Brazil) - Sergey Dyakonov (Russia). Dyakonov win by ud;

10. Myktybek Oskonbaev (Kyrgyzstan) - Yakov Ekimov (Russia). Oskonbaev win by syb (2 round, 0:51);

11. Svyatoslav Kovalenko (Russia) - Sergey Bobryshev (Russia). No contest (strike after fight stoppage); 

12. Antonio Silva (Brazil) - Oleg Popov (Russia). Popov win by tko (2 round, 0:17).