Gorilla MMA Series-33 results

Gorilla MMA Series-33: Barvikha Luxury
May 29, 7 PM Moscow time. Barvikha Luxury Village.

1. Dzhandzhigit Abdikalilov (Kyrgyzstan) - Grisha Melkonyan (Armenia). Melkonyan win by UD.
2. Evgeniy Poskotin (Russia) – Vasily Babintsev (Russia). Poskotin win by TKO (1 round, 01:14).
3. Vadim Nedostup (Russia) – Alexander Shvabskiy (Russia). Shvabskiy win by UD.
4. Diana Vorobyova (Russia) - Viktoria Sklyarova (Russia). Sklyarova win by sub (1 round, 01:43).
5. Shamil Abdulkhalikov (Russia) – Denis Kirillov (Russia). Abdulkhalikov win by TKO (1 round, 04:58).
6. Dmitriy Khvalchenko (Russia) – Maxim Kolosov (Russia). Kolosov win by KO (1 round, 04:58).
7. Islam Kamoldinov (Uzbekistan) – Alexey Shurkevich (Russia). Shurkevich win by TKO (1 round, 00:54).
8. Gulnazik Omorova (Kyrgyzstan) – Mariya Artyukhina (Russia). Artyukhina win by sub (3 round, 04:11).
9. Uzak Sadyrbek (Kyrgyzstan) – Zaur Gadzhibabayev (Azerbaijan). Gadzhibabayev win by TKO (1 round, 05:00).
10. Zalimkhan Yusupov (Russia) - Sergey Bobryshev (Russia). Yusupov win by UD.
11. Ruslan Medzhidov (Azerbaijan) – Alexander Podmarev (Russia). Podmarev win by UD.
12. Fayoz Shomurodov (Uzbekistan)  - Oleg Popov (Russia). Popov win by sub (1 round, 01:39).

Latest news

See allNavigation