Gorilla MMA Series-33: Barvikha Luxury - Fightcard

Gorilla MMA Series-33: Barvikha Luxury.
May 29, 7 PM Moscow time. Barvikha Luxury Village.

1. Dzhandzhigit Abdikalilov (Kyrgyzstan) - Grisha Melkoyan (Armenia)
2. Evgeniy Poskotin (Russia) – Vasily Babintsev (Russia)
3. Vadim Nedostup (Russia) – Alexander Shvabskiy (Russia)
4. Diana Vorobyova (Russia) - Viktoria Sklyarova (Russia)
5. Shamil Abdulkhalikov (Russia) – Denis Kirillov (Russia)
6. Dmitriy Khvalchenko (Russia) – Maxim Kolosov (Russia)
7. Islam Kamoldinov (Uzbekistan) – Alexey Shurkevich (Russia)
8. Gulnazik Omorova (Kyrgyzstan) – Mariya Artyukhina (Russia)
9. Sadyrbek Uzak (Kyrgyzstan) – Zaur Gadzhibabayev (Azerbaijan)
10. Zalimkhan Yusupov (Russia) - Sergey Bobryshev (Russia)
11. Ruslan Medzhidov (Azerbaijan) – Alexander Podmarev (Russia)
12. Fayoz Shomurodov (Uzbekistan) - Oleg Popov (Russia)

Latest news

See allNavigation